вівторок, 8 серпня 2023 р.

75 років від дня народження В. М. Комзюк (1948) – лесезнавиці, музеєзнавиці, заслуженого працівника культури України

 

Довідково:

Комзюк В. М. (дівоче прізвище Колдуба) народилася 8 серпня 1948 року в селі Колодяжне Ковельського району. Здобувши у 1966 р. середню освіту, розпочала свою трудову діяльність електрослюсарем Ковельського райоб'єднання «Сільхосптехніка». У 1973 р., закінчивши історичний факультет Луцького державного педінституту імені Лесі Українки, була направлена за розподілом у село Дольськ Любешівського району вчителем історії та географії в місцевій школі. Проте, коли у Колодяжному з'явилась вакансія наукового співробітника в музеї Лесі Українки, не вагаючись повертається до рідного села, і музейна справа стає її життям.

Майже 40 років трудової діяльності Віри Михайлівни Комзюк було присвячено саме музейництву (1979–2016 рр.). Очоливши колектив музею Лесі Українки у Колодяжному (1979), молода завідувачка мала вирішувати питання кардинальної реорганізації установи, зокрема: побудова нового приміщення для літературного музею та наповнення його експонатами; ремонт та концептуальне переосмислення експозиції меморіальної частини музею у будинках Косачів.

Восени 1980 р. у новобудові відкрилась перша літературна експозиція. У Колодяжне прибула делегація письменників на чолі з першим секретарем Спілки письменників України, лауреатом Державної премії імені Т. Г. Шевченка Павлом Загребельним. Першу екскурсію по експозиції для почесних гостей провела Віра Михайлівна Комзюк. 

Зі здобуттям незалежності України, постала гостра необхідність побудови нової літературної експозиції. Цей тягар взяла на свої плечі завідувачка музею та її колектив. Тематико-експозиційний план, тексти лекцій-екскурсій, і ось, з 1991 р. музей має нову експозицію, створену на високому науковому й естетичному рівні.

Під керівництвом Віри Комзюк було удосконалено збір, облік, та збереження музейних предметів, зокрема, проведено інвентаризацію фондів музею. Завдяки комунікабельності і високій професійності завідувачки надійшло 78 одиниць меморіального фонду Косачів. А листування з Мар'яном Коцем, повноважним представником у США з питань повернення в Україну культурних цінностей, принесло музею близько 800 одиниць архіву Юрія Косача (племінника поетеси). На грудень 2016 р. у музеї нараховувалося 6700 експонатів основного і 6831 науково-допоміжного фонду.

Результатом великої науково-дослідницької роботи колективу на чолі з завідувачкою була участь співробітників у багатьох наукових конференціях як у стінах рідного музею, так і за його межами та ряд статей у наукових збірниках. За участі Віри Михайлівни Комзюк було підготовлено ряд видань, зокрема, путівники по музею (1996 р.; 2001 р.; 2006 р.; 2008 р.; 2011 р.); каталог-довідник «Прижиттєві документи і матеріали Лесі Українки і родини Косачів»; повне видання українських узорів, зібраних Ольгою Косач-Кривинюк та факсимільне видання альбому «Олена Пчілка»; репринтні видання творів Лесі Українки «Лісова пісня», «На крилах пісень» та перекладів Лесі Українки, Максима Славинського з Гейнріха Гейне «Книга пісень»; дитячі твори Лесі Українки «Біда навчить», «Давня весна»; фольклористичну працю Лесі Українки «Купала на Волині»; поему Олени Пчілки «Козачка Олена».

За свою багаторічну подвижницьку працю В. М. Комзюк отримала низку нагород, найважливіші з яких: Почесна грамота Президента України (1994 р.), звання «Заслужений працівник культури України». (1994 р.), обласна літературна премія «Одержимість» (1996 р.), кавалер ордена Княгині Ольги III ступеня (2009 р.), «Почесний краєзнавець України».

Нині Віра Михайлівна на заслуженому відпочинку, але улюблену справу не полишає, вона і далі популяризує життя і творчість родини Косачів. У 2021 році видала путівник по Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки.

Ольга Антонюк

 

Антонюк О. 75 років від дня народження В. М. Комзюк (1948) – лесезнавиці, музеєзнавиці, заслуженого працівника культури України / О. Антонюк // Календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2023 рік / Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА, Волин. краєзнав. музей, Волин. ДОУНБ імені Олени Пчілк ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відпов. за вип.: А. А. Важатко, Н. В. Граніч. – Луцьк, 2022. – С. 146–150.

Література:

Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / авт. тексту: В. Комзюк, Л. Мержвинська. – Луцьк : Ініціал, 1996. – 60 с.

Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / авт. тексту: В. Комзюк, Л. Мержвинська. – Луцьк : Ініціал, 2006. – 80 с. : кольор. іл., фото.

Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / авт. тексту: В. Комзюк, Л. Мержвинська. – Луцьк : Медіа, 2008. – 12 с. : кольор. іл., фото.

Меморіальні речі Лесі Українки та родини Косачів : зі збірки  Колодяженського літ.-мемор. музею Лесі Українки / авт. тексту В. Комзюк. – Ковель : Ковел. міськ. друк., 2013. – 12 с. : фот. кольор. – (Колекції Волинського краєзнавчого музею ; вип. 7).

 

***

Леся Українка. Волинські сюжети : іст.-краєзн. нариси / О. Антонюк [та ін.] ; упоряд.: Н. Ю. Пушкар, В. М. Комзюк. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – 252 с.

Леся Українка. Слово, моя ти єдиная зброє… / упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар, А. Силюк. – Луцьк, 2016. – 292 с.

«Лісова пісня» Лесі Українки в рецепціях / упоряд. О. Бойко, В. Комзюк [та ін.]. – Луцьк ; Ковель : Надстиря, 2015. – 128 с.

Олена Пчілка – дітям : для мол. та серед. шк. віку / упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар. – Львів : Апріорі, 2015. – 76 с.

Сташенко Н. «Та в нас пісні її лишились, В яких живе душа жива...» : до іст. публ. перших поетич. зб. Лесі Українки / Н. Сташенко ; уклад.: В. М. Комзюк, Н. Ю. Пушкар. – Ковель : Ковел. міськ. друк., 2011. – 40 с.

Український народний орнамент : вишивки, тканини, писанки : зібрала Ольга Петрівна Косач-Драгоманова (Олена Пчілка). Вип. VIII / вступ. ст. Н. Сташенко, уклад.: В. Комзюк, Н. Пушкар. – Ковель : Ковел. міськ. друк., 2010. – 36 с.

 

***

Комзюк В. М. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в селі Колодяжне : путівник / В. М. Комзюк, Н. Ю. Пушкар. – Луцьк : Надстир'я, 2020. – 24 с.

Комзюк В. М. «Лісової пісні» музей (знаходиться в урочищі Нечимне) / В. М. Комзюк // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 17 : Лег-Лощ. – С. 464. 

Пушкар Н. Матеріали до каталога-довідника «Документи і матеріали Лесі Українки і родини Косачів у музеях, установах Волині» / Н. Пушкар, І. Несторук, В. Комзюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці Української революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права : наук. зб. – Ковель, 2018. – С. 411–418.

 

***

Бондаренко Г. В. 30 років ВООНСКУ та відомі постаті у краєзнавстві /  Г. В. Бондаренко // Історичне краєзнавство Волинської області (1939–2019 роки), присвяч. 30-річчю Волин. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України та 75-річчю факультету історії, політології та нац. безпеки Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – С. 351–404.

Дмитренко А. Луцьк і Леся Українка та родина Косачів у дослідженнях волинських музейників / А. Дмитренко // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк, 2021. – Вип. XVII. – С. 279–290.

Пушкар Н. Віра Михайлівна Комзюк : нот. до неупередж. біогр. / Н. Пушкар // Волинський музейний вісник : наук. зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 2. – С. 38–45.

Семенюк А. «І будуть приходити люди...» (штрихи до творчої біографії Віри Комзюк) / А. Семенюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці Української революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. : наук. зб. – Ковель, 2018. – С. 429–433.

Чашук М. Штрихи до біографії родини Косачів / М. Чашук // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці Української революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права : наук. зб. – Ковель, 2018. – С. 441–444.

 

***

Пушкар Н. 8 серпня 70 років від дня народження В. М. Комзюк (1948) – лесезнавця, музеєзнавця, заслуженого працівника культури України / Н. Пушкар // Календар знаменних і памятних дат Волині на 2018 рік / Упр. культури і туризму Волин. ОДА, Волин. краєзн. музей, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Запоріжжя, 2017. – С. 153–160.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар

Презентація видання Марії Лукашевич "Подорожі з поетичним словом Йосипа Струцюка"

20 вересня у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбулася презентація видання Марії Лукашевич «Подорожі з поетичним словом Йосипа Струцюка....