Видавнича діяльність відділу

Основою видавничої діяльності Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки є науково-допоміжні та рекомендаційні бібліографічні посібники. Це поточні  універсальні посібники літератури про край та біобібліографічні – про видатних діячів краю. Слід відзначити, що у видавничій діяльності бібліотеки, краєзнавству належить значне місце. Протягом років відділом краєзнавчої роботи підготовлено понад 25 бібліографічних посібників науково-допоміжного і рекомендаційного характеру. Серед них: «Молодість древнього міста», «Віки і сучасність», «Пам’ятники історії і культури Волинської області», «Імена на скрижалях історії», «Олена Пчілка – талановита письменниця, мудра мати»,  «З братами ще я словом поділюсь: до 160-річчя від дня народження Олени Пчілки», «Я житиму сльозою серед співів: до 130-ї річниці від дня народження Лесі Українки» та ін. 

Поточний бібліографічний покажчик 
"Література про Волинську область" 

Раз у два роки відділом краєзнавчої роботи видавався поточний бібліографічний посібник «Література про Волинську область», пізніше став виходити щоквартально. Бібліографічний посібник відображає книги, брошури, статті із збірників та періодичних видань, які всебічно висвітлюють життя області і групуються відповідно схеми класифікації краєзнавчої літератури. 
Структура основних розділів:
       Область в цілому
       Історія області. Археологія. Етнографія
       Природа і природні ресурси. Екологія.
       Народне господарство
       Охорона здоров’я
       Фізична культура і спорт
       Суспільно-політичне життя
       Державна влада і управляння
       Релігія. Діяльність церкви
       Наука і освіта в області
       Культурне і мистецьке життя області
       Літературне життя. Мови народів області. Фольклор
 В межах розділів спочатку подаються документи, потім – книги, статті в алфавітному порядку. Бібліографічний опис доповнюють довідкові анотації. Основним його завданням є інформування користувачів про краєзнавчу літературу про Волинську область, що опублікована у збірниках, періодичних виданнях впродовж кварталу. Видання розраховане на працівників органів державної влади і управління, спеціалістів народного господарства, науковців, вчителів, культосвітніх працівників, всіх, хто цікавиться краєзнавством. 

Біобібліографічні посібники

Біобібліографічні посібники, що видаються Волинською ДОУНБ імені Олени Пчілки, відображають творчу спадщину письменників, дослідників краю, які народилися в краї та пов’язали свою творчу діяльність з літературним та громадським життям краю.

У  2004 році було видано перший бібліографічний посібник, присвячений фольклористу та етнографу, відомому краєзнавцю Олексі Ошуркевичу за академічною назвою «Олекса Ошуркевич». Друге видання  значно доповнене, було перевидано у 2011 році – «Олекса Ошуркевич: до народних джерел». Видання «Все життя один політ»: Василь Слапчук» підготовлене у 2006 році і присвячене відомому українському письменникові, волинянину, лауреатові Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, заслуженому діячу мистецтв України. У 2008 році підготовлено і видано біобібліографічний посібник «Під крилами зорі : Йосип Струцюк», присвячений відомому українському письменникові, волинянину, лауреатові багатьох престижних премій. „Ходіть, поки маєте світло...”: Іоана 12:35» – біобібліографічний покажчик про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка. Він є першим спільним проектом в галузі бібліографії двох обласних наукових бібліотек: Рівненської та Волинської, який побачив світ у 2009 році. У 2010 році Волинською ДОУНБ імені Олени Пчілки було випущено посібник «Богдан Віталійович Колосок», у 2011 році підготовлено до друку біобібліографічний посібник «Вальдемар Едвардович Пясецький». Два посібники було видано впродовж 2012 року: «Син озерного краю : (Віктор Лазарук)» та «Наталія Юхимівна Пушкар», також присвячені видатним волинянам. Особливо плідним в розвитку краєзнавчої бібліографії та видавничої діяльності Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки був 2013 рік. Підготовлено та опубліковано три посібники: «Василь Гей: «Приємлю слово нелукаве»;  «Петро Мах: «Душею журавлію до Волині»; „Ходіть, поки маєте світло...”: Іоана 12:35». Варто звернути особливу увагу на друге видання,  доповнене і перевидане про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка  Видання побачило світ завдяки співпраці краєзнавців, що працюють над реалізацією проекту «Історична Волинь» з Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської областей.  2014 рік був вдалий для бібліографування і видання посібника «Григорій Гуртовий», присвячений відомому краєзнавцю, музеєзнавцю, досліднику Волині. «Олександра Кондратович» – нове видання біобібліографічного посібника, яке буде опрацьоване, підготовлене до друку та видане у 2015 році, присвячене етнографу, фольклористу та краєзнавцю Волині. У 2016 році видано два посібники, присвячені відомим українським письменникам – Івану Корсаку та Ігорю Павлюку.

〰〰〰〰〰〰〰〰

 Олекса Ошуркевич : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. В. Бабій.. – Луцьк, 2004. – 80 с.

 «Все життя – один політ» (Василь Слапчук) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. В. Бабій. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 64 с.

 «Під крилаи зорі» (Йосип Струцюк) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. В. Бабій. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 88  с.

 „Ходіть, поки маєте світло...” : Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. : А. А. Понагайба, Л. А.  Степанюк, ред. Е. С. Ксендзук, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2009. – 112 с.

 Олекса Ошуркевич: до народних джерел : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. В. Бабій. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 128 с.

 Наталія Юхимівна Пушкар : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму  Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; Волин. краєзн. музей ; упоряд. А. А. Понагайба ; відпов. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 152 с.

 Вальдемар Едвардович Пясецький : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки, Волин. краєзн. музей ; упоряд. А. А. Понагайба, О. Л. Рибачук. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 116 с.

 Син озерного краю (Віктор Лазарук) : біобібліогр. покажч. / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. В. Бабій,  О. Л. Рибачук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 68 с.

 Василь Гей: «Приємлю слово нелукаве» : біобібліогр. покажч. / Упр. культури  Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба, Н. Д. Хомяк. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 104 с.

 Петро Мах: «Душею журавлію до Волині» : біобібліогр. покажч. / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд.: О. Л. Іщук, А. А. Понагайба. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 78 с.

 „Ходіть, поки маєте світло...” : Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Упр. культури Волин. ОДА ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. Олега Ольжича ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Тернопіл. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. :  М. І.  Іванків, В. Н. Козлова, А. А. Понагайба, Л. А.  Степанюк ; ред. А. А. Понагайба. – Вид. 2-ге, доповн. –  Луцьк :  Твердиня, 2013. – 236 с. + 20 с. ; іл.

 Григорій Гуртовий : біобібліогр. покажч. / Упр. культури  Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; Волин. краєзн. музей ; Держ арх. Волин. обл. ; упоряд.: Л. І. Коць, Н. М. Кузьміна, А. А. Понагайба, Н. Д. Хомяк. – Луцьк, 2014. – 60 с.

 Олександра Кондратович: крізь терни життя : біобібліогр. покажч. / Упр. культури  Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба. – Луцьк : Терези, 2015. – 78 с.

 Іван Корсак: «Розчерки на скрижалях» : біобібліогр. покажч. / упр. культури  Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба. – Київ ; Луцьк :  Ярославів Вал, 2016. – 180 с.

 Ігор Павлюк: письменник, науковець : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. А. А. Понагайба. – Луцьк : Терези, 2016. – 216 с.

 Микола Онуфрійчук. Народжений Холмською землею : біобліогр. покажч. / Упр. культури Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба. – Луцьк : Терези, 2017. – 120 с.

 Мирослав Стефанишин: композитор, музикознавець, фольклорист : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба, упоряд. Н. С. Пилипюк. – Луцьк : Терези, 2017. – 148 с.

Леся Українка на сторінках періодичних видань Волині (1945–2020 рр.) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури, з питань релігій та націонал. Волин. ОДА, Волин. ДОУНБ імені Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба ; відповід. за вип. Л. А. Стасюк ; вступ. ст. Н. Гуменюк. – Луцьк : Терези, 2020. –166 с.

"Я житиму сльозою серед співів": з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки : бібліограф. покаж. / Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА, Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба ; відпов. за вип. Л. А. Стасюк ; вст. ст. А. Диба. – Луцьк : Терези, 2021. – 324 с.

Андрій Бондарчук – народний депутат України І скликання, громадський діяч, письменник, журналіст, почесний громадянин Волині, Луцька, почесний краєзнавець України : біобібліографічний покажчик / Волин. обл. рада ; Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: О. В. Гапонюк, Н. Д. Хомяк. – Луцьк : Терези, 2021. – 111 с.


 Методико-бібліографічні матеріали

Працівники відділу краєзнавчої роботи спільно з Науково-методичним відділом  беруть участь у підготовці методико-бібліографічних матеріалів, присвячених видатним діячам України, зокрема Волині.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Книжкові новинки

  Памʼятки княжої доби (волинський контекст) / Г. Гулько, Г. Охріменко, С. Локайчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – Ч. 2. – 252 с.   Друга ...