вівторок, 6 вересня 2022 р.

Відійшла у вічність видатна етнографка, фольклористка та дослідниця Волині – Олександра Кондратович

Народилася Олександра Павлівна Кондратович 13 березня 1936 р. в селі Кримне Камінь-Каширського району. ЇЇ мама Надія Антонівна походила із заможної, шанованої родини Зенкевичів. Батько – Павлин Федорович був знаним майстром. Займався теслярством, столярством, бондарством. У сім᾿ї Кондратовичів зростало п᾿ятеро дітей. Ще п᾿ятеро пішли в засвіти у віці 23 місяців. Страшні часи воєнного лихоліття чорними карбами лягли на долю родини. Старший брат Сергій пішов до лав Української повстанської армії. Батька 1944 р. замордували енкаведисти. Нелегкими були і повоєнні роки. Мама часто хворіла, проте дбала, щоб наймолодша Олександра добре вчилася. Старанна учениця обрала фах вчителя, який здобула в Камінь-Каширському педучилищі. Закінчила його у 1955 р. з відзнакою.

Два роки Олександра Павлівна проживала й працювала на Херсонщині. Через хворобу мами повернулася на Волинь. Вчителювала в Качинській школі й доглядала маму. Водночас здобувала вищу освіту на заочному відділенні Одеського держуніверситету імені І. Мечникова, який також закінчила з відзнакою. З 1963 р. працювала в Нуйнівській середній школі. У 1966 р. була направлена на роботу до Ворокомлівської школи Камінь-Каширського району. З педагогами-однодумцями спільно розбудовували школу. За кілька років сумлінної праці вчительський колектив був відзначений на обласному рівні. Заступника директора Олександру Кондратович за вміло організовану роботу переведено на посаду завідувача Камінь-Каширського районного методкабінету. З 1980 по 1985 р. займала посаду заступника голови обласного відділення Педагогічного товариства УРСР. З того часу проживає в Луцьку. Тривалий час працювала в загальноосвітній школі №19, займала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. У 19912004 рр. викладала учням народознавство, керувала літературною студією «Фольклорна веселка».

Олександра Кондратович – педагог за покликанням. Володіючи блискучими знаннями, вміє доступно подати навчальний матеріал, знайти підхід до кожного учня, зацікавити його. На уроках використовувала різноманітну додаткову інформацію, що сприяла розширенню кругозору учнів, кращому засвоєнню складних тем. Сама захоплювалася народною творчістю та залучала до художньої самодіяльності учнів і вчителів.

Завдяки наполегливості, старанності, доброзичливості Олександра Павлівна здобула шану і визнання краян, удостоєна звань «Учитель-методист», «Учитель вищої категорії», «Відмінник народної освіти».

Ще одним покликанням Олександри Кондратович є праця на благо рідного краю. Дослідницею зібрана надзвичайно багата автентична спадщина народної культури поліщуків. Від цікавих респондентів записані пісні, перекази, оповіді, обрядодійства, звичаєва культура населення Волинського Полісся. Народні скарби увійшли до багатьох фольклорно-етнографічних праць Олександри Павлівни. Книги „Калиновий квіт Полісся” (1994, 2007), „Весілля на Поліссі” (1996), „Народний календар Волинського Полісся від свята до свята” (2009) сьогодні стали першоджерелами вивчення родинної обрядовості, календарної звичаєвості, народнопісенної творчості поліського краю.

Ряд праць О. Кондратович присвячені темі возвеличення жінки-матері у пісенному фольклорі, обрядовій культурі: „Як у лузі калинойка з квітами” (1993, 1999), „Народини, або Дарована Богом свіча: родильні звичаї Західного Полісся” (2004), „Коса ж моя шовковая” (2006). З її ініціативи в школах Камінь-Каширського району були започатковані  „Уроки Матері”.

Важливим у діяльності Олександри Кондратович є й історико-краєзнавчий напрямок. Населеним пунктам рідного краю присвячені такі праці: „Нуйно: на скрижалях історії і сьогодення” (2006), „Кримно і Бронниця: минувшина та сьогодення” (2011).

На пошанування знаного фольклориста, етнографа, музейника, краєзнавця О. Ошуркевича О. Кондратович підготувала літературно-художнє видання „Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі” (2012). На його сторінках вона знайомить читачів з життєвим шляхом, дослідницько-пошуковою, науковою роботою видатного волинянина на ниві української народної культури, подає аналіз найвідоміших його праць.

Олександра Кондратович у 2014 р. подарувала волинянам нове напрацювання – книгу „Продиктоване серцем”. До неї увійшли вибрані статті, що друкувалися в наукових збірниках, періодиці: „Життя з Богом у серці”, „Покровонько-Мати, заклич весілля до хати”, „Брат і сестра: еволюція стосунків…”, „Божі провісники весни” та інші. У цьому ж році вона стала першим лауреатом премії імені Василя Кмецинського за краще історико-краєзнавче дослідження.

Дослідницька й творча палітра Олександри Павлівни багата та різнобарвна, тому викликає щире зацікавлення науковців, фольклористів, краєзнавців, журналістів. Про її життєвий шлях та досягнення у вивченні пісенної творчості рідного Полісся, звичаїв та обрядів його мешканців знято передачу із телециклу „Роки і долі” (О. Сорочук, Волинська державна телерадіокомпанія), „…і тиха пісня  полісянки” (Марія та Ігор Лукашевичі, Волинська обласна дитяча кіностудія „Боривітер”). Сценарій невтомної трудівниці ліг в основу фільму „Ягідні пісні”. Її зусиллями реконструйовано весільний обряд розплітання коси в с. Видричі Камінь-Каширського району „Благословіте, батьку й мати, косу розплітати”.

Олександра Павлівна є  лауреатом обласної премії імені Миколи Куделі (2007) та удостоєна звання „Почесний краєзнавець України” Національної спілки краєзнавців України.

Дмитренко А. 13 березня 80 років від дня народження О. П. Кондратович (1936) – українського педагога, краєзнавця, етнолога / А. Дмитренко, Л. Мірошниченко-Гусак // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2015. –  С. 81–83.


До 80-річчя Олександри Павлівни було підготовлено біобіліографічний покажчик "Олександра Кондратович: крізь терни життя". Покажчик включає бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій у збірниках та періодичних виданнях, матеріали про життя та діяльність дослідниці. Упорядник – Алла Понагайба. 

Окремо видані твори Олександри Кондратович

 Кондратович О.  «Як у лузі калинойка з квітками» : образ жінки-матері в народно-пісенній творчості Полісся / О. Кондратович. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 16 с.

Калиновий квіт Полісся : народні пісні, що побутують у Камінь-Каширському районі на Волині /  зібрала і впоряд. О. П. Кондратович. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 226 с.

Кондратович О. Весілля на Поліссі : 800-річчю Каменя-Каширського присвяч. / О. Кондратович. – Луцьк : Надстир'я, 1996. – 112 с.

 Кондратович О.  «Як у лузі калинойка з квітками» : возвеличення Жінки-Матері в пісенному фольклорі Волинського Полісся / О. Кондратович. – Вид. 2-ге., доп. – Луцьк : Медіа, 1999. – 96 с.

Література рідного краю. 5–6 Волинь / упоряд.: О. Кондратович, Л. Конкевич, Н. Мевлютова. – Луцьк : Волинь. обл. друк., 1999. – 100 с.

Кондратович О. Народини або Дарована Богом свіча : родильні звичаї Західного Полісся / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 132 с.

Кондратович О. Нуйно: на скрижалях історії та сьогодення / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 152 с.

Кондратович О. Коса ж моя шовковая… : дівоча коса у побуті, звичаях та обрядах поліщуків / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 98 с.

Кондратович О. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя… / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 240 с.

Калиновий квіт Полісся. Пісенні скарби скраю : народні пісні, що побутують у Камінь-Каширському районі на Волині / зібрала та впорядкувала О. П. Кондратович. – Вид. 2-ге, доп. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 248 с.

Кондратович О. Народний календар Волинського Полісся від свята до свята / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 200 с.

Кондратович О. Кримно і Бронниця : минувшина та сьогодення : іст.-краєзн. нарис / О. Кондратович. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 176 с.

Кондратович О. Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі : 80-річчю від дня народж. присвяч. / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. – 120 с.

Кондратович О. Продиктоване серцем : зб. вибр. ст. / О. Кондратович. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 192 с.

Кондратович О. На перехрестях долі : спогади / О. Кондратович. – Луцьк : Надстир'я, 2016. – 328 с.

Кондратович О. Поліська весільна епопея / О. Кондратович. – Луцьк : Надстир'я, 2017. – 230 с.

Кондратович О. Воєгоща: крізь роки і віки / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2019. – 190 с.

Кондратович О. Мов спалах блискавки. Камінь-Каширське педагогічне училище в документах, персоналіях та споминах / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. друкарня, 2020. – 189 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Презентація видання Марії Лукашевич "Подорожі з поетичним словом Йосипа Струцюка"

20 вересня у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбулася презентація видання Марії Лукашевич «Подорожі з поетичним словом Йосипа Струцюка....