Наш відділ

   Відділ краєзнавчої роботи сприяє своєю діяльністю соціально-економічному і культурно-історичному розвитку краю, всебічному вивченню і науковому дослідженню його багатовікового минулого та сьогодення, популяризації місцевих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, а також  виконанню завдань, визначених державною та обласною «Програмами розвитку краєзнавства» з використанням традиційних форм краєзнавчої роботи у поєднанні з новими інформаційними технологіями.   Базою краєзнавчої діяльності є краєзнавчі фонди, електронні документи, веб-ресурси. Для більш повного і оперативного задоволення потреб користувачів активізується діяльність з удосконалення електронної бази даних «Краєзнавство», зокрема, здійснення систематизації краєзнавчих документів за «Примірною схемою Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу», розробленою ДІБ України. Зростатиме електронний краєзнавчий ресурс сектору «Історична Волинь», що працює в рамках Консорціуму «Історична Волинь» реалізується спільно з обласними бібліотеками Рівного, Житомира, Хмельницького, Тернополя і надає широкий доступ до інформації через мережу Інтернет. 
  У відділі краєзнавчої роботи зосереджена інформація з усіх аспектів життєдіяльності Волинської області – з історії, економіки, освіти, етнографії, фольклору, культури, мистецтва, літератури, відомості про відомих людей краю. Фонд відділу має подвійну функцію: надає краєзнавчу інформацію та знайомить з усією друкованою продукцією, що виходить на території області, це так званий фонд місцевих видань.
 Цінності фонду надають і різні видання та стародруки, що зберігаються в депозитарії. Та найглибше почерпнути інформацію краєзнавчого характеру допоможе зведений краєзнавчий каталог, що містить відомості про край на основі усіх опрацьованих джерел (книг, журналів, газет) в межах області, України, бібліотек Москви, Санкт-Петербурга. Він складається з 3-х частин – систематичної, топографічної і бібліографічної. Потенціал краєзнавчого ресурсу доповнюють електронні бази даних «Краєзнавство», сектор створення ББД «Історична Волинь», що існує при відділі, розширює географічні рамки довідкового пошуку, надаючи інформацію про Велику Волинь (Рівненщина, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина) і функціонує в структурі консорціуму «Історична Волинь», http://istvolyn.info/  створеного Рівненською обласною науковою бібліотекою. 
Доповнюють довідково-бібліографічний апарат відділу каталог місцевих видань, ряд картотек службового користування. Наявний ресурс дозволяє обслуговувати різноманітні категорії читачів – студентів, працівників народного господарства, науковців, краєзнавців, всіх кому не байдужа історія рідного краю. 
Щорічно відділом у співпраці з ВКМ видаються «Календарі знаменних і пам’ятних дат на рік», бібліографічні та біобібліографічні посібники, зокрема «Література про Волинську область», а також видання присвячені відомим діячам, дослідникам Волині, письменникам, які теж прискорюють пошук і сприяють швидшому виконанню запитів користувачів. Посередництвом книжкових виставок, презентацій книг, тематичних заходів, участю в краєзнавчих конференціях відділ долучається до громадського та культурно-мистецького життя краю.
Всі працівники нашої бібліотеки завжди раді надати Вам весь спектр запропонованих послуг. Запрошуємо відвідати бібліотеку, стати її читачем і другом.

  
  

Народному артисту України Василю Чепелюку – 70!

  Народився співак Василь Чепелюк 14 квітня 1954 р. у поліському селі Холоневичі тоді Ківерцівського району. За новим адміністративно- терит...