Обласний семінар завідувачів відділів обслуговування центральних, районних, міських бібліотек на тему: "Потенціал сучасної бібліотеки як основний чинник співпраці у площині "користувач – бібліотекар"

 
      У  рамках обласного семінару виступила завідувач відділу краєзнавчої роботи Алла Понагайба на тему: "Краєзнавча робота бібліотек в умовах оновленого суспільства".
      У повідомленні йшлося про те, що бібліотеки на сучасному етапі виступають гарантами збереження краєзнавчої інформації для нинішніх і прийдешніх поколінь. Бібліотечне краєзнавство стає якісним новим утворенням, усі складові котрого, підпорядковуються єдиній меті – повному й оперативному задоволенню краєзнавчих інформаційних потреб користувачів.
Бібліотечні установи завдяки своєму значному документно-інформаційному потенціалу, сприяють ефективному  економічному, соціальному, культурному розвитку.  На державному рівні  прийнято законодавчі акти, в яких передбачено систему заходів, спрямованих на  відродження місцевого самоврядування, духовної культури, видання  та перевидання документів, що мають цінність для краю, популяризацію краєзнавчих знань. В Україні активізуються краєзнавчі дослідження, поширюється краєзнавчий рух.  Інтенсивному розвитку краєзнавства в цілому та бібліотечного, зокрема, сприяє державна підтримка збереження, вивчення та популяризація краєзнавчої спадщини. Про це свідчать Укази Президента, нормативні документи, закони та положення. На початку ХХІ століття в Україні найбільшими власниками краєзнавчих колекцій є універсальні і наукові  обласні бібліотеки. Головну частину краєзнавчих фондів становлять книги, періодичні та продовжувані видання, довідники, путівники, буклети та інші друковані видання. Електронні (онлайнові й офлайнові документи) посідають незначне місце в краєзнавчих фондах бібліотек. Збільшення випуску краєзнавчих документів(традиційних та електронних) позитивно вплинуло на поточне комплектування, проте варто відмітити, що   є і  прогалини у краєзнавчих фондах книгозбірень. Краєзнавчі відділи обласних бібліотек виконують функцію депозитарію краєзнавчих  і місцевих видань.
 
 


 

 
 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар