Календар знаменних і пам'ятних дат Волині

Пов’язане зображення


1 квітня
85 років від дня народження
О. Ф. Ошуркевича (1933–2010) - українського фольклориста, етнографа, музейника, краєзнавця

   Олексій Федорович Ошуркевич – відомий український дослідник, автор понад двадцяти книг з фольклористики, етнології, літературного краєзнавства, численних публікацій в наукових збірниках, періодичних виданнях. Зібрані ним матеріальні й духовні пам’ятки стали важливим надбанням нації, послужили й сьогодні є джерелом для ґрунтових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців.
   Народився О. Ошуркевич 1 квітня 1933 р. у м. Берестечку Волинської області. Фах філолога здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка, який закінчив 1957 р. Після роботи в кількох районних газетах, у 1961 р. він був прийнятий до Волинського краєзнавчого музею завідувачем відділу фондів. Того ж року переведений на посаду старшого наукового співробітника – «інспектора по охороні пам’ятників». З 1964 р. займався профспілковою культурно-освітньою роботою. У 1966 р. зарахований на посаду методиста з фольклору Обласного будинку народної творчості. Після реорганізації установи в Обласний науково-методичний центр народної творчості  (1979 р.), переведений завідувачем фольклорним відділом. 
       
     До Волинського краєзнавчого музею О. Ошуркевич повернувся на початку 1984 року. З його
ініціативи у січні 1989 року був створений відділ етнографії, фольклору та народних промислів, який він очолив.
   Через п’ять років перейшов на посаду провідного наукового співробітника цього ж відділу, у якому працював до вересня 2002 р. Впродовж усієї трудової діяльності дослідник вів активну роботу з виявлення, вивчення, збереження й популяризації культурної спадщини. В період з 1961 по 1964 рр. О. Ошуркевич займався збиранням матеріалів про відомих діячів: письменницю Г. Жежко, лауреата Шевченківської премії Є. Шабліовського, художника А. Лазарчука, письменницю й актрису Г. Запольської, письменника Ю. Крашевського та ін.
   Він піклувався про збереження пам’ятних місць, пов’язаних з визначними особистостями краю. Висвітлював ці питання в періодичній пресі того часу. Чимало цікавих фактів, що стосуються життя і діяльності членів родини Косачів, їх оточення висвітлено дослідником в друкованих виданнях, наукових збірниках. Уболівав О. Ошуркевич за збереження історичних пам’яток Волині. У 1960–1970-х рр. дослідник підготував ряд публікацій під рубриками «Пам’ятки минулого – скарби народні», «По історичних місцях Волині». Досить активно О. Ошуркевич займався музейним будівництвом у 1980-х роках. Докладав чимало зусиль, щоб на Волині діяли музеї та музейні кімнати різного профілю. Він став одним з перших дослідників, який звернувся до вивчення історії Волинського краєзнавчого музею, висвітлював діяльність першого директора установи О. Прусевича, питання етнографії, що піднімалися у музеї в міжвоєнний період. Науковець виступив співавтором дослідження «Волинський краєзнавчий музей: доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї». Його розвідки дали поштовх іншим науковцям до активного вивчення музейної справи Волинської області.
    Роботі у Волинському краєзнавчому музеї Олексій Федорович присвятив понад 20 років. За цей час він повсякчас розшукував народні скарби, поповнював фондову збірку унікальними пам’ятками, 
поширював народні надбання через виставки, екскурсії, лекції, численні наукові публікації, видання тощо. О. Ошуркевич був серед ініціаторів та організаторів проведення у Волинському краєзнавчому музеї обласних конкурсів різдвяно-новорічної атрибутики, писанкарства, завдяки чому громадськість краю була долучена до важливого процесу відродження та розвитку народного мистецтва, традиційних календарних звичаїв та обрядів, а фондова збірка поповнились численними музейними предметами з цієї тематики. Високо оцінило діяльність О. Ошуркевича Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. 
У 1990 р. він став другим лауреатом премії імені П. Чубинського, 
у номінації за збереження пам’яток фольклору, етнографії та мистецтва. Йому також присуджені обласна премія імені М. Куделі (1999 р.) й звання «Заслужений працівник культури України» (2006 р.). За збереження нематеріальної культурної спадщини у 2010 р. О. Ошуркевич удостоєний Всеукраїнської премії імені В. Гнатюка, запровадженої Міністерством культури України. Низка матеріалів про життєвий шлях і наукову спадщину дослідника увійшли до збірників науково-етнографічних конференцій «Минуле і сучасне Волині та Полісся» (2003, 2013 рр.), що проходили у Волинському краєзнавчому музеї. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка у 2016 р. підготувала видання «Етномузика: Збірка статей та матеріалів пам’яті Олекси Ошуркевича». Того ж року у Луцьку, де багато років проживав й плідно працював О. Ошуркевич, з’явилася вулиця його імені. Постать О. Ошуркевича ще потребує різнобічного висвітлення та визначення його ролі у вітчизняній науці. 

                                                      Людмила Мірошниченко-Гусак
Література:

 • Берестецька Голгофа : антол. укр. поезії про Берестецьку битву 1651 р. / упоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 196 с. 
 • З фольклорної криниці Франкового села : нар. пісні, перекази, спогади / записи, впорядкув. і приміт. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 168 с. Мелодії червоної калини : укр. нар. пісні нац.-визвол. боротьби / запис., впоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 208 с. 
 • Оповіді Шевченкового краю / записи, впорядкув. і примітки О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 132 с. 
 • Під зорями новорічними : традиційні щедрівки, рядження / фольклор.-етнограф. записи Олекси Ошуркевича. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 100 с. 
 • Пісні села Підлісся / записи Олекси Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 176 с. 
 • Пісні Шевченкового краю / записи, впорядкув. і приміт. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 484 с. 
 • Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – 2–е вид. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 64 с. : іл.
 • Ошуркевич О. Ф. До джерел : народознавчі ст., розвідки, тексти / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 351 с. 
 • Ошуркевич О. Затрубили труби: з історії народних музичних інструментів / О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 22 с. Ошуркевич О. Ф. Там, під Берестечком : ст., нариси / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 144 с.
 • Ошуркевич О. Ф. Там, під Берестечком : ст., нариси / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 144 с. 
 • Ошуркевич О. І знову Львів нагадує давнішнє : фрагменти спогадів про студентські роки / О. Ошуркевич // Лазарук В. А. Твори : спогади, ст., рец., есеї, нариси, інтерв'ю, хронік. повідомл., урив. з публ. виступів на різних письмен. форумах, витяги зі щоденників, листування з владою, вивчення творч. у шк., біогр. / В. А. Лазарук. – Луцьк, 2010. – Т. 7 : Серед поодиноких друзів і щирих недругів. – С. 19–31.
 • Ошуркевич О. З легендарного овиду Пляшеви : (Клим Поліщук і Волинь) / О. Ошуркевич // Волинь у житті та творчості письменників. – Луцьк, 2007. – С. 76–79. Ошуркевич О. З любов’ю до рідного міста / О. Ошуркевич // У творчому горінні : Мирослав Стефанишин : портрет митця у ст., рец., відгуках, інтерв'ю, спогадах, листах і фотоматеріалах. – Луцьк, 2010. – С. 88–89.

_____________________________________________________________________

       Важливу роль у забезпеченні інформаційних потреб користувачів виконує  краєзнавча бібліографія, а краєзнавча діяльність – пріоритетний напрямок роботи краєзнавчого відділу Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки.       

         Краєзнавча бібліографія – це сукупність усіх видів діяльності, пов’язаних зі створенням та функціонуванням краєзнавчої бібліографічної інформації в суспільстві.
Основою видавничої діяльності відділу є науково-допоміжні та рекомендаційні бібліографічні посібники.
Серед рекомендаційних краєзнавчих посібників центральне місце займає «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині»,  де подаються матеріали про визначні події історії, громадсько-політичного і культурного життя області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність, яких пов’язана з Волинню. Щороку, починаючи з 1991 року спільно з Волинським краєзнавчим музеєм, бібліотека видає цей посібник. Незмінними відповідальними за випуск впродовж  цих років є директор волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України Анатолій Михайлович Силюк та директор Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, заслужений працівник культури України Людмила Антонівна Стасюк.
Науково-дослідницька діяльність фахівців Волинського краєзнавчого музею є вагомим внеском у поповнення джерельної бази «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині». Редактором-упорядником історичних і біографічних  довідок є заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Євгенія Іванівна Ковальчук. Серед авторів історичних і біографічних довідок найчастіше зустрічаємо працівників Волинського краєзнавчого музею та викладачів Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки.
Засновником бібліографічних досліджень у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки по праву вважається Емілію Степанівну Ксендзук – краєзнавець з багатолітнім стажем. Впродовж багатьох років  вона була редактором-упорядником бібліографічних довідок до «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині», пізніше – завідувачі відділу краєзнавчої роботи Бабій Валентина Василівна, Давидова Галина Василівна та Понагайба Алла Анатоліївна. Видання «Календаря» відкривається хронологічним переліком дат року – «Знаменні та пам’ятні  дати Волині». Основні події подаються в такій послідовності:  дата, назва, авторська текстова та бібліографічні довідки Остання, зокрема, використовується для розкриття краєзнавчого фонду бібліотеки і потребує фахової діяльності працівників відділу краєзнавчої роботи. Важливим джерелом виявлення літератури є краєзнавчий довідково-бібілографічний апарат бібліотеки. Матеріал, виявлений з бібліографічних джерел підлягає перегляду «девізу» для остаточного включення його до покажчика. Вирішальною ознакою відбору  літератури є краєзнавчий зміст друкованих документів.  За видами друку добираються книги, брошури, статті з  продовжуваних видань. При доборі газетних статей перевага надається тим, що містять історичні, біографічні та хронікальні відомості.
У «Календарі» подані «Покажчик імен» видатних діячів, представлених у ньому, списки авторів, які брали участь у написання історичних та біографічних довідок, та укладачів бібліографічних списків. У 2015 році вперше з історії випуску видання подано «Географічний покажчик».
Підготовка бібліографічних списків є процесом довготривалим і складним. Глибокі знання та відданість бібліографічній справі впродовж довгих років притаманні працівникам відділу краєзнавчої роботи: Гапонюк О.В., Голотюк Л.І., Іщук О.Л., Хом’як Н. Д., Ціхоцькій Ю.В.
«Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» за роки свого існування став справжньою візитівкою нашого краю, який репрезентує Волинь і за її межами. Бути представленим у «Календарі» є престижно, знаково для діячів культури, шанованих людей певного рейтингу та своєрідною карткою життєвого успіху. Без цього видання важко уявити сучасного волинського науковця чи державного службовця. Видання є затребуваним, його охоче дарують, колекціонують. Посібник буде корисним для культосвітніх працівників, викладачів, студентів, краєзнавців. Електронний варіант «Календаря» представлений на сайті Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки: http://www.ounb.lutsk.ua/

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2004 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред. Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Терен, 2003. – 152 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2005 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред. Е. С. Ксендзук ; відп. за вип.  А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Терен, 2004. – 152 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2005. – 236 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 164 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2008 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 208 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2009 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 168 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2010 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 176 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 188 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2012 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 244 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 208 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2014 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 248 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2015 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Терези, 2014. – 230 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип. А. М. Силюк, Л. А. Стасюк. – Луцьк : Твердиня, 2015. – 366 с.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2017 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. Луцьк : Терези, 2016. – 288 с.

           Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2018 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. - Запоріжжя : Мєга-Мікс, 2017. - 324 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

«Лицарство духу і драми життя елітних родин Волині: незабутня родина Тимошенків»

Починаючи із 2017 року у відділі краєзнавчої роботи проводиться цикл заходів «Лицарство духу і драми життя елітних родин Волині».  7 лют...