Габріеля Запольська: польський класик родом з ВолиніNa Wołyniu rozpoczęły się obchody jubileuszu Zapolskiej

На Волині розпочалися заходи з нагоди ювілею Запольської        У рамках заходів з нагоди відзначення160-ї річниці від дня народження відомої польської письменниці та актриси Габріелі Запольської 23 березня у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбувся літературний вечір «Натхнення їй дала Волинь». Олена Гапонюк, головний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи підготувала виставку книг на якій представлено твори письменниці, а також публікації про її життя та творчість.


План книжкової виставки
«Ніде моя душа не жила так повно, як на Волині…»
    
І. Твори Габріелі Запольської – правдиве слово землячки

Запольська Г. Малашка : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. С. Гупало. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. – 106 с.
Запольская Г. Мораль пани Дульской : пъесы, рассказы, повести. / Г. Запольская ; пер. с польськ. Б. Ростоцкого. – Москва : Худ. лит., 1965. – 343 с.
Запольская Г. Пъесы / Г. Запольская. – Москва : Искусство, 1958. – 504 с.
Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. В. Гжицького. – Львів, 1958. – 70 с.
Запольська Г. На перший бал / Г. Запольська ; пер. з польськ. О. Ващука // Світязь  : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письм. України / ред. О. Г. Потурай. – Луцьк . – 2013. – № 4/19. – С. 229–231.
Zapolska G. Corka Tuski / G.  Zapolska. – Poznan : Stowo, 1996. – 358 s.
Zapolska G. Moralnose pani Dulskiej / G. Zapolska. – Warszawa : MOREX, 1994. – 132 s.
Zapolska G. Wotzirej. T.2: Powiese / G. Zapolska. – Warszawa : Kurjer Warzsawski, 1986. – 344 s.
Zapolska G.  Wybor dramatow / G. Zapolska. – Krakow : Wyj-wo Literackie, 1983. – 621 s.

ІІ. ЇЇ душа жила на Волині

    Волинь / Українське наукове товариство геральдики і вексилології, Ін-т біогр. досліджень ; авт.-упоряд. В. В. Благов. Київ : Поліграфкнига, 2006. – 318 с.
Про Габріелю Запольську – С. 222–223.
Гупало С. Польський класик родом із Волині / С. Гупало // Запольська Г. Малашка : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. С. Гупало. – Луцьк, 2016. – С. 89–104.
   Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників / А. Мардієва // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Сташенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Луцьк, 2007. – С. 31–34.
Уславлені імена: Запольська Габріеля // Луцький район: минуле і сучасність : іст.-інформ. вид. – Луцьк, 2001. – С. 86.
Василевська Л. ЇЇ душа жила на Волині / Л. Василевська // Слава праці. – 2001. – 15, 22, 29 груд.
Ващук О. Повернення дочки Волині й Польщі / О. Ващук // Слава праці. – 2012. – 5 квіт. – С. 8.
Вербич В. «Ніде моя душа не жила так повно, як на Волині» /                       В. Вербич // Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2005. – 10 листоп. – С. 5.
Гупало С. У дюнах людської злоби : Габріеля Запольська: польський класик родом із Волині / С. Гупало // День. – 2004. – 9 жовт. – С. 7.
Лівіцька О. Прилуцьке не зрадило свою Габріелю / О. Лівіцька // Волин. газ. 2007. 12 квіт. С. 12
Руднік О. Габріеля Запольська і Волинь / О. Руднік // Вільним шляхом. – 2003. – 1 берез.
Стародавньому маєтку – нове життя // Волин. новини. – 2016. – 14 квіт. – С. 3.

***

Запольська Габріеля // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 241.
Запольська Габріеля // Літературна карта Волині : бібліогр. покажч. – Луцьк, 1988. – С. 9.
Пушкар Н. 150 років від дня народження Габріелі Запольської (1857–1921) – польської письменниці і актриси / Н. Пушкар // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 рік / ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2006. – С. 44–46.
Zapolska Cabriela // Ensyklopedia Powszechna PWNN. – Warszawa, 1981. – T. 4. – S. 765.

***

Габріеля Запольська [Електронний ресурс] // Вікіпедія : сайт. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.


ІІІ. Постать Габріелі Запольської  в дзеркалі літератури

Історія міст і сіл України : Волинська область. – Київ, 1970. – 746 с.
Про Габріелю Запольську – С. 312.
Габріеля Запольська // Корнійчук Н. Ф. Сонячна борозна / Н. Ф. Корнійчук. – Луцьк , 2008. – С. 442–447.
Коваленко Л. Е. Габріеля Запольська : сторінки життя і творчості / Л. Е. Коваленко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю. – Луцьк, 1991. – С. 86.
Краснобаєва О. Гендерна парадигма творчості Габріелі Запольської / О. Краснобаєва // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : матеріали Міжнар. наук. іст.краєзн. конф. "Минуле і сучасне єврейської громади на Волині", 2021 серп. 2013 р., смт. Маневичі та Міжнар. наук. конф. "Польська культура в контексті волинського тексту", 34 квіт. 2014 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 146151.
Кучеренко О. Літературне волинезнавсвто : іст. постаті волин. краю (ХІІІ поч. ХХ ст.) / О. Кучеренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь : матеріали XLIII Волин. обл. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження, 175-річчю переїзду на Волинь та 125-річчю від дня смерті відомого польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, 22 листоп. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. Луцьк, 2012. Вип. 43. С. 111–116.
Є відомості про Габріелю Запольську.
Бірюліна О. Волинський родовід Габріелі Запольської : 150-річчю від дня народження польської письменниці і акторки, волинянки за походженням, присвячується / О. Бірюліна // Волинь-нова. – 2007. – 31 берез. – С. 4
Гуменюк Н. Габріеля Запольська пошанована, але  не прочитана / Н. Гуменюк // Віче. 2007. №14 (5 квіт.). С. 3.
Пушкар Н. 300 ролей Габріелі Запольської  / Н. Пушкар // Волин. монітор. – 2012. – 5 квіт. – С. 4.

***

Дубень О. 75 років від дня народження заслуженої артистки України Л. Ю. Дяченко (1942) – заслуженої артистки України / О. Дубень // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2017 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2016. – С. 60–61.
Є відомості про польську письменницю, актрису – Габріелю Запольську.

***

Базюк Х. Львівська письменниця, яка ненавиділа чоловіків та зневажала жінок / Х. Базюк. Луцьк [Електронний ресурс] // Фотографії старого Львова : сайт. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/lvivska-pysmennytsya-yaka-nenavydila-cholovikiv-ta-znevazhala-zhinok/ – Назва з екрану.
Габріеля Запольська [Електронний ресурс] // Українці в світі : сайт. – Режим доступу : http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/f6a331271c4dbaab/ – Назва з екрану.
Перша «жіноча» вулиця у Володимирі – на честь актриси-полячки [Електронний ресурс] // Волинські новини : сайт. – Режим доступу : http://www.volynnews.com/news/society/persha-zhinocha-vulytsia-u-volodymyri-v-chest-aktrysy-poliachky-/ – Назва з екрану.Презентація роману Василя Гея "Тенета для Полісся""28 лютого у актовій залі бібліотеки відбулася презентація останньої  книги Василя Гея – «Тенета для Полісся», який побачив світ вже по смерті автора. Рік тому Василь Степанович приходив до нас в бібліотеку, щоб потримати в руках журнал «Дзвін», дванадцятий номер за 2015 рік, де був надрукований скорочений варіант твору.


Василь Гей – поет, прозаїк, публіцист, людина, яка оголеним нервом відчувала біль матері – землі, яка направду розуміла мову джерела, вітру й пташини, яка жила у слові – нелукавому, палкому, художньо довершеному, чистому, як мамина сльоза. У дарунок своїм читачам він залишив понад тридцять книг: поезію, прозу, публіцистику.  Був лауреатом республіканської премії імені Андрія Головка, міжнародної – імені Дмитра Нитченка, обласної – імені Агатангела Кримського. Зробив багато для молодих волинських письменників і поетів, дев’ятнадцять років очолюючи літературну студію «Лесин кадуб», яка  дала путівку в українську літературу багатьом авторам-початківцям.  А ще заснував випуск літературного альманаху «Світязь», був головою Волинської обласної організації Національної спілки письменників України. З його легкої руки при відділі читальних залів нашої бібліотеки на початку 80-х років минулого століття працював літературний клуб «Діалог».
У кінці 2016 року  в рамках Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016–2020 роки побачив світ роман Василя Гея "Тенета для Полісся".


«Коли перечитувала роман, відкрила для себе незбагненну істину: так могла написати людина, яка направду розуміла мову джерела, вітру, травини й пташини, яка оголеним нервом відчувала біль землі й тішилася її сонцеквітом».
Ці слова належать автору передмови до цієї книги Євгенії Назарук, вчителю української мови і літератури, члену Національної спілки письменників України.
 


На заході була присутня дружина Мирослава Іванівна та родина Василя Гея.

Давня дружба єднала його і керівника Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Колос» Олександра Огородника. Адже мелодія, яка народжується в душі Олександра Огородника, і поетичне слово Василя Гея мають спільну основу, спільне коріння. Це — щирість, сповідальність, ліризм і непоказний патріотизм. В репертуарі «Колосу» – десятки пісень на слова, які ввійшли до збірок «Де маминим голосом тиша мовчить».Народна артистка України Людмила Приходько прочитала вірш Василя Гея зі збірки «Великоднє світання».
 

Участь у презентації роману взяли письменники: Ніна Горик, Олена Криштальська, Іван Чернецький та Іван Корсак, друзі письменника – Данило Поштарук – заслужений діяч мистецтв України, Леся Ковальчук, директор книгозбірні Людмила Стасюк, а також численні шанувальники.


Поетичні твори Василя Гея прозвучали у виконанні працівників бібліотеки: Наталії Хомяк, Анни Гут, Наталії Шпанчук та Клави Гайтрової.
 
Ведуча заходу – завідувач відділу бібліотеки Ольга Кириченко. Автор тексту – провідний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи Галина Степанюк.


Презентація 21-го числа альманаху "Світязь"14 лютого у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулася презентація 21 випуску альманаху "Світязь". Видання Волинської організації Національної Спілки письменників України є традиційним підсумком літературного життя краю впродовж року.
Видання побачило світ у видавництві «Твердині» накладом 700 примірників.

Редактор-упорядник альманаху – відома українська письменниця, журналістка Надія Гуменюк.
Тут збережені усі традиційні рубрики: «Спалахи», «Духовні джерела», «Лісова пісня», Наша доба і література», «Поезія», «Проза», «Письменники – дітям», «Наші ювіляри», «Молода муза», «З погляду читача», «Слово без кордонів», «Книжкова полиця» та «Автори номера».
На презентації були присутні члени Волинської організації Національної Спілки письменників України, зокрема голова письменницької спілки Волині Ольга Ляснюк, письменники Надія Гуменюк, Олена Криштальська, Іван Корсак, Юрій Зилюк Олена Харитонюк, Андрій Бондарчук, Валентина Штинько, Клава Корецька.Також до уваги відвідувачів було представлено книжкову виставку "Альманах "Світязь" – творча візитівка письменників Волині".

Презентація біобібліографічного покажчика «Ігор Павлюк: письменник, науковець»26 січня у актовій залі Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки на зустріч із незвичайною людиною, відомим письменником, драматургом, літературознавцем та науковцем Ігорем Зиновійовичем Павлюком зібралися колеги, друзі та поціновувачі його таланту. 
Ігор Павлюк –  доктор наук з соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, професор кафедри української преси Львівського національного університету ім. І. Франка, член Національної Спілки письменників України з 1997 року, Лауреату Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, Міжнародної літературної премії імені М. Гоголя «Тріумф»,  Лауреат премії англійського ПЕН-клубу, Голова Комітету  Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, член журі Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», член Асоціації європейських письменників.
Ігор Павлюк – у художньому світі красного слова постать багатогранна, з величезною енергетичною силою любові, де життя є символом служіння високій ідеї, а розпластана стражданнями душа на вітрах історії стає знаменням і порятунком водночас.  
 І. З. Павлюк – старший науковий співробітник відділу української літератури XX століття Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в Києві, професор кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка, член редколегій літературно-мистецьких та наукових часописів, збірників «Золота пектораль», «Дзвін», «Вісник Львівського університету», «Українська літературна газета», голова журі літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Ігор Павлюк – автор до 2 тисяч публікацій у періодиці, наукових збірниках та книгах, автор 38 окремих книг.
У 2014 році книжка англомовних перекладів « A Flight over the Black Sea: selected Poems» здобула першу позицію в рейтингу британського ПЕН-центру. Вперше за всю історію премії саме український письменник здобув міжнародну відзнаку такого рівня переклад його поезій на англійську мову здійснив один з найкращих сучасних британських перекладачів української літератури Стів Комарницький.
Твори Ігоря Павлюка перекладені багатьма мовами, у тому числі – білоруською, польською, англійською, латиською, французькою, німецькою, російською, болгарською, японською. Він представлений у книзі “European writer Introduction». Ігор Зіновійович усе своє життя присвятив служінню Літературі. А його служіння її величності Музі викликає неабияке захоплення.
В одному із своїх останніх інтерв’ю Ігор Зіновійович стверджує, що «справжній поет – це стиль життя, стиль підготовки до смерті, до безсмертя».
Ігор Зіновійович веде активну громадську та культурницьку діяльність як репрезентант України на світовому рівні. Та попри свою невтомну діяльність митець ніколи не забуває свою рідну серцю Волинь.
 В цьому році з нагоди ювілею письменника у видавництві «Терези» накладом примірників друком вийшов бібліографічний покажчик «Ігор Павлюк». До видання включені бібліографічні записи окремо виданих творів письменника, публікацій у збірниках, альманахах, антологіях та періодичних виданнях, матеріалів про його життя і творчість та наукову діяльність.  Біобібліографічний покажчик знайомить із авторським доробком, який вміщує 1854 публікацій.


Автором вступної статті «Життя як опір реальності: сторінками життєтексту Ігоря Павлюка» став відомий критик, літературознавець, перекладач, письменник, науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук Дмитро Дроздовський.
До слова долучився Володимир Карпук — народний депутат України 6-го скликання, відомий книголюб, друг Ігоря Павлюка та уважний читач його книг. Видання побачило світ завдяки Управлінню культури Волинської обласної державної адміністрації, Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки та  Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідальна за випускЛюдмила Антонівна Стасюк, директор нашої книгозбірні, Заслужений працівник культури України. Видання не побачило б світ без невтомної праці упорядника  біобібліографічного покажчика, завідувача відділу краєзнавчої роботи Алли Понагайби. 
  Вечір відбувся у щирій, теплій та дружній атмосфері. У невимушену, теплу розмову з письменником гармонійно впліталися твори Ігоря Павлюка, прочитані як автором, так і бібліотекарями Наталією Шпанчук 


та Анною Гут. 


На презентації виступили відомий журналіст і громадський діяч Василь Ворон


 заслужений журналіст України, головний редактор тижневика “Вісник і К” Євген Хотимчук


 голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк

 

письменники та заслужені журналісти України Віктор Вербич, Василь Простопчук, письменники Іван Чернецький, Ігор Ольшевський, поети Микола Гаврилюк, Лариса Волошенюк та ін.

Також було представлено виставки: книжкових публікацій з фондів бібліотеки «Тебе я вибрав генами, Вкраїно!» та публікацій з архіву автора.


Ведуча заходу – Наталія Хомяк, провідний бібліотекар Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки.


Цікавий та оригінальний поет, журналіст, науковець родом із Волині Ігор Павлюк добре відомий далеко за межами рідної Батьківщини. Його знають не лише у Львові та Києві, твори автора перекладені білоруською, польською, англійською та іншими мовами світу. Результат визнання – десятки літературних нагород, відзнак, премій.  Він бажаний у літературних колах світу.  І таку поезію варто підтримувати, бо поширення  найкращих здобутків української культури — завдання  України, яка прагне до європейського простору.
 
 Щиро дякуємо Ігорю Павлюку за теплу зустріч та бажаємо йому подальших творчих звершень!