Габріеля Запольська: польський класик родом з ВолиніNa Wołyniu rozpoczęły się obchody jubileuszu Zapolskiej

На Волині розпочалися заходи з нагоди ювілею Запольської        У рамках заходів з нагоди відзначення160-ї річниці від дня народження відомої польської письменниці та актриси Габріелі Запольської 23 березня у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбувся літературний вечір «Натхнення їй дала Волинь». Олена Гапонюк, головний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи підготувала виставку книг на якій представлено твори письменниці, а також публікації про її життя та творчість.


План книжкової виставки
«Ніде моя душа не жила так повно, як на Волині…»
    
І. Твори Габріелі Запольської – правдиве слово землячки

Запольська Г. Малашка : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. С. Гупало. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. – 106 с.
Запольская Г. Мораль пани Дульской : пъесы, рассказы, повести. / Г. Запольская ; пер. с польськ. Б. Ростоцкого. – Москва : Худ. лит., 1965. – 343 с.
Запольская Г. Пъесы / Г. Запольская. – Москва : Искусство, 1958. – 504 с.
Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. В. Гжицького. – Львів, 1958. – 70 с.
Запольська Г. На перший бал / Г. Запольська ; пер. з польськ. О. Ващука // Світязь  : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письм. України / ред. О. Г. Потурай. – Луцьк . – 2013. – № 4/19. – С. 229–231.
Zapolska G. Corka Tuski / G.  Zapolska. – Poznan : Stowo, 1996. – 358 s.
Zapolska G. Moralnose pani Dulskiej / G. Zapolska. – Warszawa : MOREX, 1994. – 132 s.
Zapolska G. Wotzirej. T.2: Powiese / G. Zapolska. – Warszawa : Kurjer Warzsawski, 1986. – 344 s.
Zapolska G.  Wybor dramatow / G. Zapolska. – Krakow : Wyj-wo Literackie, 1983. – 621 s.

ІІ. ЇЇ душа жила на Волині

    Волинь / Українське наукове товариство геральдики і вексилології, Ін-т біогр. досліджень ; авт.-упоряд. В. В. Благов. Київ : Поліграфкнига, 2006. – 318 с.
Про Габріелю Запольську – С. 222–223.
Гупало С. Польський класик родом із Волині / С. Гупало // Запольська Г. Малашка : повість / Г. Запольська ; пер. з польськ. С. Гупало. – Луцьк, 2016. – С. 89–104.
   Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників / А. Мардієва // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Сташенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Луцьк, 2007. – С. 31–34.
Уславлені імена: Запольська Габріеля // Луцький район: минуле і сучасність : іст.-інформ. вид. – Луцьк, 2001. – С. 86.
Василевська Л. ЇЇ душа жила на Волині / Л. Василевська // Слава праці. – 2001. – 15, 22, 29 груд.
Ващук О. Повернення дочки Волині й Польщі / О. Ващук // Слава праці. – 2012. – 5 квіт. – С. 8.
Вербич В. «Ніде моя душа не жила так повно, як на Волині» /                       В. Вербич // Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2005. – 10 листоп. – С. 5.
Гупало С. У дюнах людської злоби : Габріеля Запольська: польський класик родом із Волині / С. Гупало // День. – 2004. – 9 жовт. – С. 7.
Лівіцька О. Прилуцьке не зрадило свою Габріелю / О. Лівіцька // Волин. газ. 2007. 12 квіт. С. 12
Руднік О. Габріеля Запольська і Волинь / О. Руднік // Вільним шляхом. – 2003. – 1 берез.
Стародавньому маєтку – нове життя // Волин. новини. – 2016. – 14 квіт. – С. 3.

***

Запольська Габріеля // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 241.
Запольська Габріеля // Літературна карта Волині : бібліогр. покажч. – Луцьк, 1988. – С. 9.
Пушкар Н. 150 років від дня народження Габріелі Запольської (1857–1921) – польської письменниці і актриси / Н. Пушкар // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 рік / ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2006. – С. 44–46.
Zapolska Cabriela // Ensyklopedia Powszechna PWNN. – Warszawa, 1981. – T. 4. – S. 765.

***

Габріеля Запольська [Електронний ресурс] // Вікіпедія : сайт. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.


ІІІ. Постать Габріелі Запольської  в дзеркалі літератури

Історія міст і сіл України : Волинська область. – Київ, 1970. – 746 с.
Про Габріелю Запольську – С. 312.
Габріеля Запольська // Корнійчук Н. Ф. Сонячна борозна / Н. Ф. Корнійчук. – Луцьк , 2008. – С. 442–447.
Коваленко Л. Е. Габріеля Запольська : сторінки життя і творчості / Л. Е. Коваленко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю. – Луцьк, 1991. – С. 86.
Краснобаєва О. Гендерна парадигма творчості Габріелі Запольської / О. Краснобаєва // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : матеріали Міжнар. наук. іст.краєзн. конф. "Минуле і сучасне єврейської громади на Волині", 2021 серп. 2013 р., смт. Маневичі та Міжнар. наук. конф. "Польська культура в контексті волинського тексту", 34 квіт. 2014 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 146151.
Кучеренко О. Літературне волинезнавсвто : іст. постаті волин. краю (ХІІІ поч. ХХ ст.) / О. Кучеренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь : матеріали XLIII Волин. обл. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження, 175-річчю переїзду на Волинь та 125-річчю від дня смерті відомого польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, 22 листоп. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. Луцьк, 2012. Вип. 43. С. 111–116.
Є відомості про Габріелю Запольську.
Бірюліна О. Волинський родовід Габріелі Запольської : 150-річчю від дня народження польської письменниці і акторки, волинянки за походженням, присвячується / О. Бірюліна // Волинь-нова. – 2007. – 31 берез. – С. 4
Гуменюк Н. Габріеля Запольська пошанована, але  не прочитана / Н. Гуменюк // Віче. 2007. №14 (5 квіт.). С. 3.
Пушкар Н. 300 ролей Габріелі Запольської  / Н. Пушкар // Волин. монітор. – 2012. – 5 квіт. – С. 4.

***

Дубень О. 75 років від дня народження заслуженої артистки України Л. Ю. Дяченко (1942) – заслуженої артистки України / О. Дубень // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2017 рік / упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2016. – С. 60–61.
Є відомості про польську письменницю, актрису – Габріелю Запольську.

***

Базюк Х. Львівська письменниця, яка ненавиділа чоловіків та зневажала жінок / Х. Базюк. Луцьк [Електронний ресурс] // Фотографії старого Львова : сайт. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/lvivska-pysmennytsya-yaka-nenavydila-cholovikiv-ta-znevazhala-zhinok/ – Назва з екрану.
Габріеля Запольська [Електронний ресурс] // Українці в світі : сайт. – Режим доступу : http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/f6a331271c4dbaab/ – Назва з екрану.
Перша «жіноча» вулиця у Володимирі – на честь актриси-полячки [Електронний ресурс] // Волинські новини : сайт. – Режим доступу : http://www.volynnews.com/news/society/persha-zhinocha-vulytsia-u-volodymyri-v-chest-aktrysy-poliachky-/ – Назва з екрану.Немає коментарів:

Дописати коментар