Волинезнавчі читання «Леся Українка та родина Косачів в історії освіти Волині»


«Краєзнавство тому й користується такою популярністю і любов’ю  в народі, що відгукується на найтонші рух людської душі. Далеко не кожна наука здатна так органічно поєднати минуле, сучасне і майбутнє, відкривати нове  у давно відомому, промовляти до сердець.»
Петро Тронько

25 червня в Колодяжненському літературно-меморіальну музеї Лесі Українки та музеї «Лісовї пісні» в Нечимному. відбулися перші Волинезнавчі педагогічні історико-краєзнавчих читання, присвячені 145-річчю від дня народження Лесі Українки. В історії кожної національної культури і літератури є імена митців, які достойно представляють певний народ у світовому сузір’ї його духовної спадщини. Сім’я Косачів – справжній осередок української національної думки, громадської свідомості.
                 Учасниками читань були працівники Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки – заступник директора з наукової роботи Євтушок Євгенія Олексіївна та завідувач відділу краєзнавчої роботи Понагайба Алла Анатоліївна.
Відділ краєзнавчої роботи Волинської державної обласної універсальної бібліотеки імені Олени Пчілки сприяє своєю діяльністю соціально-економічному і культурно-історичному розвитку краю, всебічному вивченню і науковому дослідженню його багатовікового минулого та сьогодення, популяризації місцевих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, а також  виконанню завдань, визначених державною та обласною «Програмами розвитку краєзнавства» з використанням традиційних форм краєзнавчої роботи у поєднанні з новими інформаційними технологіями.    
Ще однією розвинутою організаційною формою краєзнавства, дотичною до бібліотечного, є шкільне краєзнавство. Всебічне вивчення учнями свого краю в навчально-виховних цілях шляхом безпосереднього спостереження під керівництвом учителя  – суть шкільного краєзнавства. Його ефективність залежить від того, наскільки вчитель сам є краєзнавцем. Він сам має добре знати край, систематично його вивчати, вміти професійно організовіуати  краєзнавчу роботу учнів. Навчальна форма закладає базу для вичення позаурочного та позашкільного краєзнавства, передбачає вивчення учнями краю, а саме: меж адміністративного району та області. Бібліотечні установи завдяки своєму значному документно-інформаційному потенціалу, сприяють ефективному виченню економічного, соціального, культурного та мистецького розвитку краю, підпорядковуються єдиній меті – повному й оперативному задоволенню краєзнавчих інформаційних потреб користувачів, зокрема, фахівців в галузі освіти.Щире слово вдячності завідувачу лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти Романчук Галині Дмитрівні за чудову організацію читань.


Немає коментарів:

Дописати коментар