Книжкова виставка


"Леся Українка і родина Косачів в українському та світовому часопросторі"
(до 145–річчя від дня народження української письменниці, перекладача та громадської діячки)Волинь… Земля, що дала світові геніальну поетесу Лесю Українку. Сестра Лесі Ольга Петрівна Косач-Кривинюк у своїх спогадах писала: «Дарма, що наш батько був чернігівець, а мати полтавка, всі ми, їх діти, що народилися і зросли на Волині, а Леся чи найбільше за нас усіх, вважали себе за волинян. Леся пристрасно любила Волинь, її дратували ті часті суперечки з лівобережцями, слобожанами, а часто і з киянами про те, чи Волинь (і Галичина) – Україна чи ні, чи чисто по-українськи говорять на Волині? З якою втіхою слухала Леся, коли наша мати завзято боронила Волинь і волинян та їх мову, бо й сама стала від довгого і докладного знайомства з Волинню й волинянами їх палкою прихильницею».
На Волині минули дитинство і юність поетеси, сюди не раз верталися дороги її життя. Сліди Лесі знаходимо в Луцьку, Колодяжному, Ковелі, Любитові, Волошках, Білині, Скулині, Любомлі, Підгайцях, Запрудді. Тут вона вивчала народний побут, записувала народні пісні, збагачувалася творчими імпульсами. «Властивий, найрідніший рідний край для мене – Волинь…» – писала Леся Українка в листі до матері 22 березня 1898 року. Саме на Волині в Луцьку, восьмирічна Леся написала свій перший вірш «Надія». Чудова природа нашого краю, думи і мрії народу, його уснопоетична творчість назавжди увійшли в серце Лесі Українки, стали джерелом її художньої творчості. Геніальна драма-феєрія «Лісова пісня» найповніше уособлює і красу волинської природи, і могутні духовні сили народу, і його прагнення до волі.
Серед найвеличніших орієнтирів нашої духовності, нашого ідеалу було, залишається і вічно пребуде високе ймення Лесі Українки – глибокодумної мислительки, талановитої майстрині художнього слова, жінки ніжної і мужньої, свідомої своєї місії першопрохідця.Її творчий спадок став духовним набутком багатьох поколінь, причащаючи своєю непорочною чистотою, художньою правдою і незмірною пристрастю.


План книжкової виставки

І розділ 
«Благословенне слово, що гартує…»
Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах / Леся Українка ; АН УРСР ; ред. кол. : Є. С. Шабліовський (голова) та ін. – КИЇВ : Наук. думка, 1975-1979. – Т. 1–12.
Українка Леся. Усі твори в одному томі / Леся Українка ; передм. М. І. Литвинець ; уклад. В. Т. Бусел,  Г. В. Латник,  М. І. Литвинець. – КИЇВ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 1376 с.
Українка Леся. Вибране : для серед. та шКиїв віку / Леся Українка ; упоряд., передм., комент., приміт. Л. Мірошниченко. – КИЇВ : Школа, 2008. – 367 с.
Українка Леся. Вибрані твори / Леся Українка. – КИЇВ : Країна мрій, 2009. – 287 с. – (Духовні джерела).
Українка Леся. Вишеньки-черешеньки : вірші для дітей мол. та старш. шКиїв віку / Леся Українка ; іл. В. Михальської. – Луцьк, 2003. – 18 с.
Українка Леся. Горить моє серце : вірші та поеми / Леся Українка ; передм. Т. Сергійчука. – КИЇВ : Київ. правда, 2004. – 464 с.
Українка Леся. Драматичні твори. Поезія / Леся Українка. КИЇВ : НауКиїв думка, 2004. 384 с.
Українка Леся. Коханий мій краю : поезії / Леся Українка. – Луцьк : Надстир'я, 2001. – 208 с
Українка Леся. Лірика / Леся Українка ; упоряд. І. ПавлюКиїв – Львів : Сполом, 2005. – 96 с.
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка. – Луцьк : Волин. книга, 2006. – 42 с. : іл. – (До 135-річчя від дня народж. Лесі Українки і 95-річчя завершення «Лісової пісні»).
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка. – Луцьк : Волин. книга, 2007. – 120 с. : іл. – (До 125-річчя від часу переїзду Лесі Українки в с. Колодяжне Ковельського району (1882).
Українка Леся. «Мріє, не зрадь!» / Леся Українка ; упорядкув., есе та довід. матеріал В. Костюченка. – КИЇВ : Веселка, 2009. – 319 с. : іл.
Українка Леся. Незабутні шедеври : поезія, драматургія / Леся Українка. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 303 с. : іл , нот. іл.
Леся Українка. Нехай мої струни лунають… : вибр. поезії / Леся Українка ; упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2009. – 224 с.
Українка Леся. Оргія : драм. поеми / Леся Українка. – КИЇВ : Основи, 2001. – 772 с.
Українка Леся. Поезії. Лісова пісня / Леся Українка. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2007. – 320 с
Українка Леся. Стародавня історія східних народів /  Леся Українка ; упорядкув., підготов. текстів та ілюстр., комент., прим. О. Огнєвої та Н. Сташенко : репринт. вид. – Луцьк  : Волин. обл. друк, 2008. – 256 с. + XLVIII с. : 16 іл.
Колодяженські пісні з рукописного зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач : факсим. вид. рукопису та відтвор. тексту. – Луцьк : Волин. обл. друКиїв, 2006. – 154 с.
Народні мелодії : фототип. вид. / з голосу Лесі Українки записав і упорядив КИЇВ Квітка. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2006. – 240 с.
Українка Леся. [Вірші ; Казки] / Леся Українка // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3 т. – КИЇВ, 2004. – Т. 1. – С. 356–373.
Українка Леся. Із збірки «На крилах пісень» ; Із збірки «Думи і мрії» ; Вірші, що не ввійшли до збірок ; Драматичні твори / Леся Українка // Світанок Вітчизни : укр. л-ра кінця ХІХ – початку ХХ ст. : навч. посіб. – КИЇВ, 2004. – С. 131–490.
Українка Леся. «Нічка тиха і темна була…» ; «Стояла я і слухала весну…» ; Імпровізація ; «Твої листи…» ; «Як я умру, на світі запалає…» ; «Уста говорять : «він навіки згинув!..» ; «Коли дивлюсь глибоко в любі очі…» / Леся Українка // Шедеври української любовної лірики. – Х., 2006. – С. 148–155.
Українка Леся. Одержима ; Бояриня ; Лісова пісня / Леся Українка // Антологія української драматургії. – КИЇВ, 2004. – С. 270–428.

ІІ розділ 
«Вільні співи, гучні, голосні в ріднім краю я чути бажаю…» 
Аврахов Г. Леся Українка : проблеми текстології та історії друку (до дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) : монографія / Г. Аврахов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 228 с.
Агеєва В. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації  : монографія / В. Агеєва. – Київ : Либідь, 1999. – 264 с.
Андрійчук-Данчук П. Національне питання в драматичній поемі «Бояриня» Лесі Українки / П. Андрійчук-Данчук – Джерзі Ситі, Ню Джерзі, 2007. – 141 с.
Багаліка Ю. Леся Українка : погляд із ХХІ століття / Ю. Багаліка // Українки в історії. – КИЇВ, 2004. – С. 182–186.
Більчук М. Леся Українка / М. Більчук // Більчук М. Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість. – Тернопіль, 2006. – С. 170–172.
«Високе світло імені та слова… : Леся Українка в дослідж. Олександра Рисака / упоряд. Н. Сташенко, В. Рисак-Маланій. – Луцьк : Вежа, 2007. – 428 с.
Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук-практ. конф. аспірантів і студентів : у 3 т. – Луцьк : Вежа, 2009. – Т. 1–3.
Про Лесю Українку :
Т. 1. – С. 189 – 190, 332 – 333.
Т. 3. – С. 238 – 240, 245 – 246, 256 – 258.
Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук праць / упоряд.           Н. Г. Сташенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 256 с. – (Серія «Волинь унікальна»).
Про Лесю Українку – с. 54-64.
Геник С. Українка Леся / С. Геник // Геник С. 150 видатних українок / С. ГениКиїв – Івано-Франківськ, 2003. – С. 201–203.
Дзюба І. У світі думки Лесі Українки / І. Дзюба. – Луцьк : Вежа, 2006. – 44 с.
Демська-Будзуляк Л. М. Драма свободи в модернізмі : творчі голоси драматургії Лесі Українки : монографія / Л. Демська-БудзуляКиїв – КИЇВ : Академвидав, 2009. – 181 с.
Денисюк І. Дворянське гніздо Косачів / І. денисюк ; Т. Скрипка. – Львів : Академічний експрес, 1999. – 24 с.
Диба А. Сподвижники : Леся Українка у колі соціал-демократів / А. Диба. – КИЇВ : Основ. цінності, 2003. – 172 с.
Драч І. Іду до тебе / І. Драч ; за заг. ред. І. Констанкевич ; упоряд. Т. Данилюк, Л. Златогорська. – Луцьк : Вежа, 2006. – 224 с.
Забужко О. Notre Dame dUkraine : Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – 2-ге вид., виправл. – КИЇВ : Факт, 2007. – 640 с. ; іл. – (Серія «Висока полиця»).
Зборовська Н. Моя Леся Українка : есей / Н. Зборовська. – Тернопіль : Джура, 2002. – 228 с.
Їм промовляти душа моя буде : «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації / упоряд. В. Агєєва. – КИЇВ : Факт, 2002. – 224 с.
Кармазіна М. Леся Українка / М. Кармазіна. – КИЇВ : Вид. дім «Альтернативи», 2003. – 416 с.
Качуровський І. Покірна правді і красі (Леся Українка та її творчість) / І. Качуровський // Качуровський І. Променисті сильветки / І. Качуровський. – КИЇВ, 2008. – С. 53-98.
Комзюк В. Воскресіння звука. І звучить Лесин рояль / В. Комзюк // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІV Всеукр. наук-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 85–87.
Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк– Репринт. вид. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2006. – 926 с. – (Проект «Літературознавча скарбниця»).
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – КИЇВ : Наук думка, 1992. – 632 с.
Костенко А. Леся Українка / А. Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – КИЇВ : А. С. КИЇВ, 2006. – 512 с.
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття : філософські проблеми / А. Криловець. – Тернопіль : Навч. кн. ; Богдан, 2005. – 256 с.
Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біогр. матеріали. Спогади. Іконографія / відп. ред. О. Біланюк ; автор проекту і вступ. ст. Т. Скрипки. – КИЇВ ; Нью-Йорк : Факт, 2004. – 447 с.
Леся Українка // Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. – КИЇВ, 2005. – Кн. 1. – С. 181–246.
Леся Українка : доба і творчість : зб. наук праць і матеріалів : у 3 т. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ; автор-упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 1–3.
Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк : Ініціал, 1996. – 42 с. – (До 125-річчя від дня народження Лесі Українки).
Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2001. – 140 с. : іл. – (До 130-річчя від дня народж. Лесі Українки).
Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2006. – 226 с. : іл. – (До 135-річчя від дня народж. Лесі Українки).
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2003. – 444 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць : т. 2. Луцьк : Волин. обл. друк, 2005. 598 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць : т. 3. Луцьк : Волин. обл. друк, 2006. 575 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць : т. 4 : у 2 кн. – Луцьк : Вежа, 2007–2008. – Кн. 1-2.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць : т 5. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 620 с.
Леся Українка та родина Косачів в історії Волині та України // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 245–281.
Леся Українка і родина Косачів в історії Ковеля і Ковельщини // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 155–178.
Літопис Волині : всеукр. науКиїв часоп : чис. 6. – Луцьк, 2009. – 71 с.
Про Лесю Українку – с. 47 – 51, 51 – 56.
Мержвинська Л. Соціальна основа казок Лесі Українки «Лелія» та «Біда навчить», написаних на Волині / Л. Мержвинська // Минуле і сучасне Волині й Полісся : роде наш красний : матеріали Третьої Волин. обл. науКиїв-етногр. конф. – Луцьк, 2007. С. 266-268.
Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. науКиїв конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 290 с.
Наєнко М. «Запалає покинутий вогонь моїх пісень». Леся Українка (1871 – 1913) / М. Наєнко // Наєнко М. Художня література України : від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. – КИЇВ , 2008. – С. 525–571.
Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.в-практ. конф. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 111 с. – (До 150-річчя від дня народження Олени Пчілки та 50-річчя Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки).
Сверстюк Є. Міт Лесі Українки / Є. Сверстюк. – Луцьк : Вежа, 2008. – 36 с.
Народна культура у житті та творчості родини Косачів // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2005. – С. 157–170.
Огнєва О. Східні стежини Лесі Українки : (статті та матеріали). – Луцьк : Волин. книга, 2007. – 236 с.
Ольшевський І. Леся Українка : містика імені й долі / І. Ольшевський. – Луцьк : Волин. мистец. агенція «Терен», 2004. – 68 с.
Палагнюк М. М. Філософія національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині Лесі Українки / М. М. Палагнюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : філол. науки. – С. 148152.
Панасенко Т. Леся Українка / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2009. – 122 с.
Піснею народною натхненні : (творча співпраця Лесі Українки та Климента Квітки) : матеріали. Статті. Дослідження. – Луцьк : Волин. обл. друКиїв, 2006. – 144 с.
Рисак О. Родинний дух, високі устремління : знайдено архів Лесі Українки // Світязь : альм. Волин. орг. Нац. Спілки письменників України / О. РисаКиїв – Луцьк, 2003. – Вип. 9. – С. 120–127.
Скупейко Л. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки / Л. Скупейко. – КИЇВ : Фенікс, 2006. – 116 с.
Чілачава Р. Contra spem spero! / Р. Чілачава // Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – КИЇВ, 2005. – С. 239–245.
Кірюхіна М. Стежками «далекої» царівни / М. Кірюхіна // Віче. – 2010. – № 15. – С. 68 – 69.
Кирюхіна М. Той кизил ще квітне й плодоносить : Леся Українка і Київ : забуті сторінки / М. Кирюхіна // Уряд. кур’єр. – 2009. – 6 серп. – С. 9.
Ковалик М. Це болюче «жіноче питання» : модерна жінка в драматургії Лесі Українки та Володимира Винниченка / М. Ковалик // Укр. мова й л-ра в серед. Шк.., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2007. – № 2. – С. 122-129.
Кудрявцев М. Іудина сповідь : драма Лесі Українки «На полі крові» // Укр. л-ра в ЗОШ. – 2005. – № 6. – С. 5–8.
Кудрявцев М. «Камінний господар» Лесі Українки як українська інтерпретація світової теми // Укр. л-ра в ЗОШ. – 2005. – № 5. – С. 15–17.
Лариса Косач в затінку Лесі Українки // Укр. мова та л-ра. – 2005. – № 7. – С. 1–24.
Мартинюк М. «Залишіть мої гріхи на моїм сумлінні», або Як цензурували та виправляли Співачку Досвітніх Вогнів / М. Мартинюк // Віче. – 2009. – 16 лип. – С. 1, 4.
Мовчун А. Поезія та казка Лесі Українки для дітей / А. Мовчун // ПочатКиїв шКиїв – 2007. – № 2. – С. 16-20.
Молочко С. Струни творчості Лесі Українки / С. Молочко // Укр. мова й л-ра в серед. шКиїв, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 4. – С. 33–38.
Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки / Н. Мосієвська // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 32–35.
Нікітенко Ю. Святе почуття Мадонни / Ю. Нікітенко // Культура і життя. – 2007. – 1 серп. – С. 1.
Ольшевський І. «… І мене перезвали на Лесю» / І. Ольшевський // Віче. – 2009. – 11 черв. – С. 1, 4.
Поліщук Я. Драматургія Лесі Українки : втілення трагічного // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 52–56.
 [Про Лесю Українку] // Укр. мова й л-ра в серед. шКиїв, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С. 129138.
Романов С. «Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала : з співом на устах!» / С. Романов // День. – 2009. – 1 серп. – С. 7.
Савченко З. Доля дитини у творчості українських письменників : світ дитинства очима Лесі Українки / З. Савченко // Укр. л-ра в ЗОШ. – 2007. – № 5. – С. 26-31.
Богдан С. Автопортрет «Жінки з Косачівського роду» за її листами / С. Богдан // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 64–68.
Баранова В. Неоромантичне двосвіття «Лісової пісні» Лесі Українки / В. Баранова // Укр. мова і л-ра в шк. – 2005. – № 3. – С. 30–35.
Вороненко Р. «Весняні співи» Лесі Українки народжувались на заплавних луках Косівщини / Р. Вороненко // Україна. – 2005. – № 2–3. – С. 59.

* * *

Українка Леся // Провідники духовності України. – КИЇВ, 2003. – С. 327–329.
Леся Українка // Усі українські письменники. – Х., 2005. – С. 60–66.
Пащук І. Українка Леся / І. Пащук // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук – Рівне, 2005. – С. 186–187.
Леся Українка на сторінках журналу «Слово і час» : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Ф. Златогорська. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 128 с.
Леся Українка : бібліогр. покажч. пр. викладачів, працівників, аспірантів та студ. ВДУ ім. Лесі Українки (2000–2005) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ; уклад. Л. Ф. Златогорська. – Луцьк : Вежа, 2006. – 38 с.
ІІІ розділ 
«Будуть приходити люди…»
Про премію імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва : пост. Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2004 р. № 32 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 23 січ.
Про заснування премій імені Лесі Українки та Михайла Кравчука : розпорядження Волин. облдержадмін. від 19 берез. 2001 № 135 // Педагогічний пошук – Луцьк, 2001. – № 1. – С. 9.
Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва : пост. Кабінету Міністрів України від 16 черв. 2010 р. // Уряд. кур’єр. – 2010. – 18 черв. – С. 21.
Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині / упоряд. і ред. В. С. Гей. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 92 с.
Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; НДІ Лесі Українки ; Волин. краєзн. музей ; Літ.-мемор. музей-садиба Лесі Українки в с. Колодяжне Ковельського р-ну ; Держ. архів Волин. обл. – Луцьк : Вежа, 2008. 136 с.
Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Й. Струцюк, І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1984. – 70 с. : іл.
Лесезнавча філокартія : каталог із коментарем. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – 72 с.
Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі : каталог виставки. – с. Колодяжне, 2003. – 80 с.
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному : путівник – Луцьк : Ініціал, 2006. – 85 с.
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному : путівник – Луцьк : Медіа, 2008. – 12 с.
Незгасна зоря України : поет. антол. / упоряд. О. О. Рисак. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 72 с.
Ошуркевич О. Ф.  Найрідніший рідний край – Волинь / О. Ф. Ошуркевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 79 с. : іл.
Пам’ятники Лесі Українці на Волині : [буклет]. – Луцьк : Медіа, 2008.
Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2002. – 64 с.
Бубенщикова О. Поетеса Ніна Горик : «Нечимне мусить жити!» / О. Бубенщикова // Волин. газ. – 2007. – 16 серп. – (Кур’єр 7 муз : ч. 7).
Гаврилюк Я. Рік Лесі Українки / Я. Гаврилюк // Волинь-нова. – 2010. – 3 черв. – С. 2.
Гуменюк Н. Де Мавчиним голосом тиша бринить / Н. Гуменюк // Слово Просвіти. – 2009. – 13 серп. – С. 4.
[До 135-річчя від дня народження Лесі Українки] // Волин. газ. – 2006. – 23 лют. – (Кур’єр 7 муз : ч. 2).
Кікавська Ю. «Лесина вітальня» у Старому місті / О. Кікавська // Луцьк замок – 2007. – 23 серп. – С. 12.
Лис В. Невмируща «Лісова пісня» / В. Лис // Волинь-нова. – 2010. – 12 серп. – С. 6.
Малімон Н. «Вітру не буде. Треба гребти руками!» : ці слова Лесі Українки, чиє ім’я має Волин. нац. ун-т, стали девізом традицій. вшанувань із нагоди річниці її дня народження / Н. Малімон // День. – 2010. – 24 лют. – С. 2.
Марчук Л. Етнофестиваль у Колодяжному / Л. Марчук // Волинь-нова. – 2007. – 26 трав. – С. 6.
Незабутні : Лесині дні в університеті // Волинь-нова. – 2010. – 2 берез. – С. 2.
Філатенко А. В університеті ще один інститут – Лесі Українки // Волинь-нова. – 2006. – 19 верес.
Ювілеї : 60 літ не заростає стежка до обійстя Косачів // Волинь-нова. – 2009. – 11 лип. – С. 2.
Якименко М. Бо в серці в неї те, що не вмирає: Волинь відзначає 135-ліття від дня народж. Лесі Українки // Голос України. – 2006. – 24 лют. – С. 1, 8.


  Незгасною зорею сяє над Волинню, над Україною горде ім’я – Леся Українка. Вогні її творчості не згасають, переливаються всіма барвами, надихають на щире поетичне слово. А ми, шанувальники її таланту, всякчас прагнемо причащатися силою і красою її могутнього Слова. Доростати до її духовних обріїв. До неї долітати. Душею і щирим Словом.


Немає коментарів:

Дописати коментар