Проект "Історична Волинь"

Новаторським та пріоритетним  напрямком у формуванні краєзнавчих електронних ресурсів було створення у 2007 році «Консорціуму «Історична Волинь» – своєрідного внеску у загальнодержавну справу відродження історичної пам’яті, формування національної гідності та свідомості українського народу.  Проект реалізується з ініціативи Рівненської державної обласної наукової бібліотеки. «Метою проекту є формування електронної бібліотеки (ЕБ): повних текстів рідкісних, цінних документів і бібліографічної бази даних з використанням ресурсної бази обласних бібліотек, краєзнавчих музеїв, архівів Рівненської, Житомирської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей на засадах корпоративної взаємодії» [С. 33, 3]. До проекту долучилися Державна історична бібліотека України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Національний університет «Острозька Академія» та бібліотека міста Ольштин (Республіка Польща) та ін.
Поняття «Історична Волинь» розглядається як частина території, яка співпадає з історичними, природничо-географічними, економічними ознаками і охоплює адміністративно-територіальну одиницю колишньої Волинської губернії. Хронологічні рамки  відбору документів – історія краю від найдавніших часів до 1939 року. Формування ЕБ здійснюється на основі автоматизованої бібліотечної, інформаційної системи ІРБІС на засадах корпоративної взаємодії. Матеріали на сайті http://istvolyn.info/ згруповано в окремі розділи:
 В середині розділів – за тематикою. Контент сайту орієнтований на задоволення потреб вчених, краєзнавців, істориків та інших категорій користувачів. Проект знайшов підтримку в органах обласних державних адміністрацій, істориків, краєзнавців, громадськості Великої Волині.
Формування електронної бібліотеки «Історична Волинь» здійснюється відповідно до існуючого положення про Консорціум «Історична Волинь», положення про формування бібліографічної бази даних (ББД), інших регламентуючих документів. Формування локальної бібліографічної бази даних Волинської ДОУНБ включає:  систематичний перегляд поточних документів з поточних надходжень для  внесення до електронного каталогу (ЕК), а також перегляд та відбір ретроспективної інформації на предмет історичного краєзнавства щорічно до 1300 документів. Бібліографічна база даних «Історична Волинь» Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки на 06. 03. 2017 року вміщує понад бібліографічних записів (БЗ).  Систематично проводиться аналітико-синтетична обробка документів (збірників, книг, періодичних видань). В автоматизованому режимі проводиться первинний відбір документів для занесення до ЕБД, формування бібліографічного запису для ЕК та заповнення відповідних полів, предметизація документів, редагування бібліографічних записів. Поповнення розділу «Читальний зал» включає в себе оцифровування повних текстових документів або їх окремих частин у форматі PDF, DOC, TXT, а також пошук та відбір текстів наукових праць дослідників волинського краю на електронних носіях, їх аналітична обробка. Поповнення розділу «Фотогалерея» відбувається шляхом відбору фотографій (персоналії, історичні пам’ятки, палаци тощо), сканування та їх аналітичної обробки. Оцифровані фотодокументи надсилаються з аналітичним описом у форматі IPG. Передача документів здійснюється електронною поштою в прикріпленому файлі  (ZIP, RAR), передача бібліографічних записів – у прикріпленному файлі ISO. Всі відібрані для «Історичної Волині» електронні документи відображаються в локальній краєзнавчій базі даних. Розділ «Новини» поповнюється за підрубриками: Пам’ятні дати, Останні Новини та Нові книги історичної Волині.
Працівники відділу краєзнавчої роботи, зокрема завідувач відділу Алла Понагайба та провідний бібліотекар відділу Наталія Хомяк вносять свій вклад у кооперацію діяльності краєзнавчого електронного ресурсу «Консорціум «Історична Волинь», що сприяє збереженню культурної спадщини історичної Волині, подальшому розвитку історичного краєзнавства та розширенню послуг в обслуговуванні користувачів через мережу Інтернет.
Формуючи краєзнавчі електронні ресурси в бібліотеці, впевнено крокуємо вперед!
 Немає коментарів:

Дописати коментар

Подарунок для бібліотеки

       Ми щиро вдячні авторам)))   Юрію Громику , проректору з навчальної роботи та рекрутації, кандидату філологічних наук, професору та Яв...